Nên tạo bảng seocheck để quản lý SEO hiệu quả

Quản lý SEO WEB

Là người quản trí website hay hệ thống kinh doanh online, bạn luôn phải tối ưu hóa hệ thống web, blog trên công cụ tìm kiếm

Quản lý SEO WEB

Tôi đã làm việc nhiều năm với mội trường internet nhưng luôn làm theo cảm hứng và không có một truy trình riêng cho mình.

Và điều tôi nhận ra rằng cùng một công việc sao mình phải làm đi làm lại nhiều lần, lúc thì nhầm lần việc seo web, lúc thì quên đang làm dở công việc SEO YOUTUBE...vv

Và cuối cùng tôi quyết định mình sẽ không làm những việc thật vô nghĩa đó mà phải lập riêng cho mình một quy trình SEO hoàn chỉnh. Có như vậy mới giảm thiểu được công việc, cũng như thời gian của bản thân.

ZONY lập một bảng quy trình SEO để giám sát tính hiệu quả

Với bảng quản lý SEO này ZONY hy vọng sẽ dần cải thiện được công việc SEO của mình

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Bài viết nổi bật